50 års fängelse för lite revbensspjäll

50 års fängelse för lite revbensspjäll

Det har den senaste tiden diskuteras en hel del i vårt iskalla IKEA-land om straff för narkotikabrott och om huruvida decennielånga gallerskakningar är rimliga påföljder för att distribuera illegala berusningsmedel. Diskussionen kom som bekant i kölvattnet av att Högsta domstolen, med justitierådet Martin Borgeke i spetsen, börjat kraftigt sänka sin påföljdspraxis för narkotikabrott. Justitieminister Gredelin gick nyligen ut i DN och gnällde på hur den sänkta påföljdspraxisen är problematisk:

Hon säger att domstolarnas ändrade praxis orsakat upprördhet bland landets narkotikapoliser som ifrågasätter om det är meningsfullt att utreda brotten när straffen sänkts.

Poliskårens slöhet är ju känd sedan tidigare, men att polisens slöhet ska få ha ett avgörande inflytande på straffskalorna är en nyhet i alla fall för mig.

Well well, yada yada, narkotika shmarkotika, be that as it may, och allt annat som anglofilerna säger. Även om fru Ask får som hon vill och Sverige åter får bland världens hårdaste straff för narkotikabrott ligger svenska staten fortfarande i lä när det kommer till att signalera för medborgarna vilka beteenden som är oönskade. I Texas dömdes 43-årige återfallsförbrytaren Willie Smith Ward nyligen till 50 år i fängelse för att ha baxat lite revbensspjäll.

“This verdict shows that the citizens of this county will not tolerate a continued disrespect and disregard for other people and their property,” said Assistant District Attorney J.R. Vicha […] “People who choose to do so will be dealt with seriously and appropriately.”

Nice try – Chile produktutvecklar i spritbranschen

Nice try – Chile produktutvecklar i spritbranschen

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om hur argument, på grund av sin festligt flärdfulla långsökthet, kan hamna i kategorin NICE TRY. I förra inlägget handlade det om hur fransmännen ville begränsa möjligheten att göra reklam för digestif-drycker med motiveringen att dessa utgör en stor hälofara då de dricks på tom mage. Här vill jag citera ett gulligt försvar som Chile anförde inför WTO:s tvistelösningspanel, även här gällande alkoholhaltiga drycker.

Chilensk Pisco. En protektionistiskt beskattad delikatess.

Bakgrund: Inom WTO, liksom inom EU, finns regler som syftar till att undanröja handelshinder. Ett handelshinder kan t.ex. vara att ett land beskattar importerade varor högre än inhemska varor. Eftersom en sådan beskattning gör att konsumenterna måste betala mer för importerade varor än för inhemska varor leder det till att efterfrågan på importerade varor minskar och handeln hindras. I Chile hade man ett system för kategorisering av alkoholhaltiga drycker i olika skatteklasser utifrån dryckernas alkoholhalt (till synes objektivt icke-diskriminerande och därmed problemfritt). EU tyckte dock att kategoriseringen luktade fisk eftersom den av någon anledning ledde till att 95% av alla importerade drycker hamnade i den högsta skatteklassen på 47 % skatt och 70-80% av de chilenska dryckerna hamnade i den lägsta skatteklassen på 27% skatt, detta trots små skillnader i alkoholhalt. Detta är bakgrunden till följande meningsutbyte.

The European Community responds that under Chilean law, virtually all the categories of imported spirits (whisky, gin, rum, vodka and tequila) must have 40° or higher levels of alcohol. It would be impossible as a matter of law to sell whisky and these other beverages at anything other than the highest levels of taxation. Chile argued that they certainly could. Even if they had to change the product name somewhat, they could easily sell a diluted version. Adding water is the last step of the production process anyway and it would be a simple matter to add more water and sell, for example, ”Johnnie Walker Light” or ”Beef Eaters Lean”. The European Community, as well as the third parties, objected that such a notion was absurd.

Nice try Chile!