Att börja på juristprogrammet

Att börja på juristprogrammet

För fyra år sedan började jag juristprogrammet i Örebro efter att ha spenderat tre år efter gymnasiet med att jobba, exploatera Sydostasien och förvandlas från omogen och långhårig hippie till en snaggad och lite mindre omogen hippie. Min sista termin kommer jag att  spendera vid ett utländskt universitet. Min studietid vid Örebro universitet har alltså nått sitt slut. Känner på något sätt för att dela med mig av mina erfarenheter från fyra år vid Örebro universitet, den bästa tiden i mitt liv. Därför skriver jag denna text. Jag skriver den utifrån vad jag själv hade velat veta när jag skulle börja juristprogrammet. Den riktar sig alltså framförallt till er som ska börja juristprogrammet i höst eller som vill börja juristprogrammet och särskilt riktar den sig till er som ska börja i Örebro.

Antagningsbeskedet och förberedelser

Jag sökte till mitt kära Örebro och fick antagningsbeskedet i mitten av sommaren 2008. Var ganska säker på att jag skulle komma in men blev ändå glad över antagningsbeskedet. Beskedet innebar att en rad praktiska saker behövde lösas, såsom att begära tjänstledigt, hyra ut min lägenhet, hitta boende i Örebro osv. Men eftersom det nya liv som borgade inför hörnet var så tilltalande, kunde dessa förberedande vedermödor genomföras med lätthet.

Med tanke på att mina studieprestationer vid gymnasiet hade varit högst mediokra (tacka gudarna för högskoleprovet) var jag även angelägen om att hitta den bästa studieteknikboken som marknaden hade att erbjuda. Jag vet inte om det är den bästa, men jag köpte den här. Jag läste igenom den och måste säga att det var en hel del i boken som jag haft mycket nytta av. Särskilt det i boken som berörde minnes- och lästeknik samt speed reading. På juristprogrammet läser man saker hela tiden. Verkligen hela tiden. En god lästeknik kommer man med andra ord ganska långt på. Sen man i 6-årsåldern lärde sig läsa har man givetvis läst en hel del, men man har sällan lagt ner tid på att förbättra själva tekniken kring läsandet. Med lite övning förbättrade jag min lästeknik avsevärt vad gäller läshastighet, läsförståelse och ergonomi. Jag rekommenderar med andra ord att skaffa en bok om studieteknik och i vart fall medvetandegöra förbättringsområden. Vid Örebro universitet, och säkert vid alla andra universitet också, hålls i början av terminerna öppna föreläsningar i studieteknik. Kan vara värt att gå på.

Ni som har blivit antagna har säkert börja titta på kursplan och kurslitteratur och börjat fundera på att läsa i förväg. Jag tycker att ni ska vänta både med att köpa litteraturen och att börja plugga tills terminen startat. Visst, är man nyfiken kan man ju köpa några av böckerna och börja titta lite. Men att plugga hinner man med under terminen. Dumt att slösa sommaren på det.

Som nyinflyttad student tycker jag det är mycket värt att delta i nollningen. Det är ett bra sätt att avfyra sitt sociala studentliv liv och sen är det värt att ägna sig åt lite förströelse innan de intensiva studierna hunnit sätta igång. Jag själv minns nollningen som ett enda glädjerus och är verkligen glad att jag deltog i den.

Jag och min nyfunne kamrat under nollningen 2008. Missa inte nollningen.

Boende

Tybble i vinterdräkt.

När det kommer till studentboenden är Örebro, jämfört med andra studentstäder, en mycket bra stad (billigt, stort utbud och bostadsgaranti genom ÖrebroBostäder, Öbo). Jag ställde mig i Öbo:s studentboendekö i slutet av sommaren och fick boende i Brickebacken. Efter två månader i Brickebacken flyttade jag till studentkorridor i Tybble där jag bott under hela studietiden. Innan jag började plugga trodde jag aldrig att jag skulle kunna trivas i studentkorridor, men det visade sig att jag har trivts extremt bra i min korridor. Personligen tycker jag Tybble är det klart bästa studentbostadsområdet. Näst bäst är Behrn Fastigheters bostäder på Tärnvägen. Om man inte trivs med sitt studentboende är det lätt att hitta något nytt, antingen i ett annat studentområde eller i stan.

Studierna, betygen och hetsen; Hur man får AB i alla kurser

Eftersom mitt val att gå juristprogrammet var resultatet av en slump snarare än en livslång dröm var jag innan jag började inte extremt insatt i det här med betygshets, tingspoäng, betygsskalan och så vidare. Kring dessa saker blir dock snabbt varse när man börjat. Tänkte skriva lite om detta nedan, men eftersom jag vet att läsare av detta (i sann juristanda) kommer att ifrågasätta textens auktoritet, måste jag, även om det känns osvenskt, nämna att jag och de studiekamrater jag nämner nedan har lyckats mycket väl rent betygsmässigt.

Ärtsoppa, Coca-Cola och Nigel E. Simmonds. En av mina mindre glamorösa pluggstunder.

Ofta har nya studenter hört de klassiska ryktena om gömda böcker i biblioteket, extrem konkurrens, var man för sig och vassa armbågar. Enligt min mening är konkurrensen i sig en naturlig följd av att det är mycket ambitiösa människor som söker till juristprogrammet. Konkurrensens natur däremot (av ondo eller av godo) är beroende av konkurrenternas personligheter. Är man en person som inser att samarbete och trivsel leder till bättre personliga prestationer och man vågar söka sig till likasinnade personer, kommer man att uppleva en positiv konkurrens. Om man däremot är en streber som inbillar sig att ens personliga prestation är avhängig sina medmänniskors motgång, kommer man att uppleva en negativ konkurrens. Det gäller alltså att använda konkurrensen till någonting man har nytta av.

Alla vill givetvis ha så höga betyg som möjligt i alla utbildningar, så varför är det mer betygshets just inom juridiken? Den korta förklaringen till betygshetsen inom jurdiken är följande: För att få ”sitta ting” (en tvåårig tjänstgöring i tingsrätt eller förvaltningsrätt efter examen) eller för att få jobb på de stora affärsjuridiska advokatbyråerna krävs att man har goda betyg. Den långa förklaringen till betygshetsen är, liksom verkligheten, mer sammansatt. Att sitta ting eller att få jobb på en stor byrå kräver inte högsta betyg i allt och att man har högsta betyg i allt innebär inte med självklarhet att man får vilket jobb man vill. Precis som gäller för alla andra branscher är det en läskig blandning av en rad omständigheter, inklusive slumpen, som i verkligheten påverkar vilken karriär du kommer att få. Ställda mot denna läskiga osäkra verklighet blir betygen för många juriststudenter ett slags täcke att dölja sig under. För studenter med goda betyg blir täcket som en snuttefilt och för studenter med mindre goda betyg blir täcket som ett slags syndabock. Gemensamt för snuttefilten och syndabocken är att de gör att studenterna slipper lämna pluggbubblan och tänka på att utveckla andra egenskaper än att prestera på salstentamen. Betygen är alltså viktiga, förmodligen viktigare inom jurdiken än i andra områden, men det fokus som råder på betyg jämfört med andra egenskaper är enligt min mening skev.

Med det sagt är mitt råd ändå att plugga stenhårt från början. Men se till att inte plugga för att dämpa något slags pluggångest, utan gör det därför att det blir roligare om man faktiskt anstränger sig ordentligt. Gå upp på morgonen som vore det ett vanligt arbete, åk till skolan och plugga hela dagen (med lunch- och fikapauser givetvis), och åk sedan hem och var ledig och gör annat när du väl är hemma. Hur långa ”arbetstagarna” blir kan anpassas utifrån hur bra du ligger till inför en tentamen. Att spendera oräkneligt antal timmar på att läsa långa texter blir efter ett tag någonting man uppskattar.

Nästa steg är att hitta andra studenter som är villiga att plugga lika hårt som du och varva självstudierna med gruppstudier. Gruppstudier som genomförs på rätt sätt och med rätt personer är extremt effektivt. Gruppstudier är dock endast effektivt om alla har pluggat på egen hand innan och om personerna har rätt inställning. För att plugga effektivt ihop bör man alltså inte bara ha samma ambitionsnivå utan även tillse att personerna har (eller skaffar sig) en öppen och samarbetsfokuserad inställning. När alla i gruppen hunnit sätta sig in i området så se till att samla ihop frågor (seminarieuppgifter, gamla tentor, frågeböcker etc.) som ni kan nöta tillsammans. I diskussioner kring problemlösning (som ofta går ut på att man, ihärdigt men kärleksfullt, försöker argumentera emot någon annans lösning) lär man sig extremt mycket, inte bara om det rättsområde man arbetar med utan även om sig själv och hur man fungerar i en grupp. Gruppstudierna har varit helt avgörande för mina goda studieresultat och jag har genom dessa fått vänner för livet. Dessa vänner vet jag kommer att gå mycket långt i sina karriärer och därmed, utöver att vara goda vänner, även kommer att vara nyttiga kontakter.

Gruppstudier – It´s a winner!

Vid sidan av studierna

Att engagera sig i saker vid sidan av studierna har gett mig väldigt mycket. Inte bara har det gett mig bra meriter som jag kunnat få jobb på, utan även extra energi till plugget och  framförallt har det varit väldigt kul. Vid det unga universitetet i Örebro är det extra kul att engagera sig i föreningar eftersom man har så goda möjligheter att påverka verksamhet, driva egna projekt och skapa nya traditioner. Så se till att engagera dig, om inte från början så i vart fall när du har blivit lite varm i kläderna och pluggat ett tag. Alla jurist- och rättsvetarstudenter måste någon gång under studietiden engagera sig i Juridiska Föreningen. Därutöver rekommenderas att engagera sig i Radio Campus och Black Jacks bara för att nämna några.

Sammanfattning

Grattis till er som kommit in på juristprogrammet och framförallt till er som ska börja vid Örebro universitet. Hoppas att texten gett er någonting. Skriv en kommentar om du vill fråga något. Tänkte återkomma vid ett senare tillfälle med ett inlägg om de bästa pluggplatserna i Örebro. Så stay tuned.

/Praetorn i Örebro

Fler mer eller mindre studierelaterade inlägg finner du  i bl.a.
Open book vs closed book
Atmosfär – en jämförelse
Midsommarskrytet